Beth sy'n newydd? Gwybodaeth biliau cyfartalog ar gyfer 2024-25 ar gael nawr

Eich dŵr yfed

Ansawdd dŵr

Canlyniadau profi dŵr yfed yn erbyn safonau ansawdd cenedlaethol

PERFFORMIAD CYFFREDINOL

 • 5.09 Lloegr a Chymru
Beth sydd yn eich dŵr tap?

Amddiffyn yr Amgylchedd

Perfformiad Amgylcheddol

Gwarchod afonydd a'r amgylchedd.

Gwiriwch ein credadwyaeth

Dŵr i'ch tap

O ffynhonnell i'r tap

Meddwl am o ble mae e'n dod?

Gollyngiadau dŵr

Darganfyddwch faint o ddŵr yfed sy'n cael ei golli cyn cyrraedd y tap

Darganfyddwch beth sy'n digwydd mewn gwirionedd

Boddhad Cwsmeriaid

Barn cwsmeriaid am wasanaeth cwmnïau

Clywed barn cwsmeriaid am wasanaeth cwmnïau

 • 92% GWASANAETH DŴR
 • 79% GWASANAETH CARTHFFOSIAETH

Canran y cwsmeriaid a fodlonwyd

Mwy am farn cwsmeriaid

Ar ôl i chi fflysio

Darganfyddwch sut y cawn wared ar y carthion i gyd

O'r sinc i'r môr

Tybed lle mae e'n mynd?

Darganfyddwch beth ddigwyddodd mewn gwirionedd

Edrych ar yr arian

Cymharu prisiau

Pris dau litr o ddŵr

 • 13p
  O'r tap
 • 45p
  Brand archfarchnad
 • 90p
  Brand premiwm

Sut mae eich bil yn cymharu â bil ar gyfartaledd?

Beth sy'n digwydd i'ch arian?

Darganfyddwch ragor

Hydwythdedd - beth ydyw a phaham ei fod o bwys?

Cliciwch yma i ddysgu rhagor am DiscoverWater a phynciau eraill

Eisiau gwybod mwy fyth?
Loading...

Mae eich porwr yn hen !

Diweddaru eich porwr i weld y wefan yn gywir.